O IX Pikniku Integracyjnym w Echu Dnia

O IX Pikniku Integracyjnym "Bądźmy Razem" pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzeg Norberta Mastalerza odbył się 3 czerwca 2011 roku. O pikniku można przeczytać, a także obejrzeć galerię zdjęć w Echu Dnia z 4 czerwca 2011. Autorem tekstu jest redaktor Grzegorz Lipiec.

Artykuł dostępny tutaj.Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Zapraszamy na IX Piknik Integracyjny "Bądźmy Razem" 2011

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta w piątek, 3 czerwca 2011 roku, na pl. B. Głowackiego, na którym w godzinach 0d 10 do 14 odbędzie się IX PIKNIK INTEGRACYJNY "BĄDŹMY RAZEM" pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega Norberta Mastalerza.

Podczas pikniku na scenie prezentować się będą zespoły z ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjnych z Tarnobrzega, a także dzieci i młodzież z tarnobrzeskich przedszkoli i szkół. Dla chętnych przygotowane są konkursy z nagrodami, w tym konkursy sportowe i konkursy wiedzy. Funkcjonował będzie także grill i bufet ciastkarski. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Hasło na jutro, to "Integracja". Bądźmy Razem w piątek na placu Głowackiego.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

VIII Przegląd "Jasełkowa Radość" 2011 za nami

Dnia 13 stycznia 2011 roku na deskach Tarnobrzeskiego Domu Kultury odbył się VIII Przegląd Jasełkowa Radość. Przegląd odbywał się po patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega Norberta Mastalerza. Współorganizatorami przeglądu był Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii MBNP w Tarnobrzegu oraz Gmina Tarnobrzeg. Na tarnobrzeskiej scenie pojawiły się grupy aktorów niepełnosprawnych oraz  dzieci i młodzieży z szkół i przedszkoli. Dzięki temu powstała przestrzeń integracji społecznej.

Przegląd umożliwił osobom niepełnosprawnym wziąć aktywny udział w życiu społecznym miasta, dał szansę pokazania możliwości i umiejętności artystycznych. Promował twórczość i pozytywny wizerunek osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie. Wreszcie, umożliwił kultywowanie tradycji, dzięki której można poczuć zakorzenienie w społeczeństwie.

Fot.: Robert Chrząstek

Program przeglądu oraz galeria zdjęć w rozwinięciu artykułu.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Więcej…

 

Wycieczka do Warszawy

9 września 2010 roku razem z grupą 40 niepełnosprawnych osób z Tarnobrzega i okolic odwiedziliśmy Warszawę. W ten wrześniowy ciepły dzień zwiedziliśmy Zamek Królewski, Pałac Kultury i Nauki oraz zlokalizowane w nim muzea.

Fot.: Robert Chrząstek

Więcej opisów i zdjęć w rozwinięciu.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Więcej…

 

Janów Lubelski 2010

W 2010 roku ponownie odwiedziliśmy Janów Lubelski i zalew zlokalizowany w okolicy miasta. Wciąż czekamy na odpowiednie warunki dla osób niepełnosprawnych nad zalewem w Tarnobrzegu. Dopóki ich nie będzie nie będziemy w stanie zorganizować u siebie pobytu osób niepełnosprawnych. Brakuje wszystkiego, bieżącej wody, prądu, ubikacji, a nawet dojścia do wody. Mamy nadzieję, ze kiedyś to wszystko się pojawi.

Wyjazd do Janowa Lubelskiego został dofinansowany przez Gminę Tarnobrzeg.

Więcej zdjęć w rozwinięciu.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Więcej…

 

"Pływajmy Razem 2010" na Jeziorze Machowski

Dnia  27 sierpnia 2010 roku, czyli w okolicach odbywającego się festiwalu "Nowy Brzeg-Nowa Fala", zorganizowaliśmy przedsięwzięcie o nazwie "Pływajmy Razem". Wzięło w niej udział blisko 60 osób niepełnosprawnych. Dzięki dofinansowaniu  przedsięwzięcia ze środków PFRON, udało się nam zrealizować program żeglarstwa osób niepełnosprawnych na akwenie zalewu machowskiego, czyli  Jeziorze Machowskim. Było to już czwarte spotkanie z żeglarstwem osób niepełnosprawnych i na pewno nieostatnie.

 

Fot.: Dariusz Dul


Naciśnij więcej aby zobaczyć galerię zdjęć.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Więcej…

 

Zbiórka publiczna na powodzian

Podczas VIII Integracyjnego Pikniku "Bądźmy Razem" zorganizowaliśmy zbiórkę publiczną, której celem była pomoc osobom niepełnosprawnym, uczestnikom terapii w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Parafii MBNP w Tarnobrzegu, poszkodowanym w powodzi w 2010 roku.

Troje osób niepełnosprawnych ze wspomnianego warsztatu przeprowadziło kwestę na pl. B. Głowackiego, zbierając datki od spotkanych osób do trzech puszek kwestarskich. Zgodnie z zezwoleniem nr So.v.5022/15/10 z dnia 09.06.2010r., wydanym decyzją prezydenta miasta Tarnobrzeg, zebrano łącznie 303,38zł i przekazane zostały na ręce kierownika Warsztatu, Cezarego Jakubika.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

VIII Integracyjny Piknik "Bądźmy Razem" 2010

W dniu 22 czerwca 2010 roku na pl. B. Głowackiego zorganizowaliśmy VIII Piknik Integracyjny "Bądźmy Razem". Współorganizatorami pikniku byli Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii MBNP w Tarnobrzegu oraz Gmina Tarnobrzeg, która dofinansowała imprezę. To integracyjne spotkanie w centrum miasta było okazją do bycia razem i wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy zaproszonymi gośćmi, jak i mieszkańcami miasta.


Więcej opisów i zdjęć w rozwinięciu.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Więcej…

 

VII Przegląd "Jasełkowa Radość" 2010

Wraz z Warsztatem Terapii Zajęciowej i Gminą Tarnobrzeg, zorganizowaliśmy VII Przegląd "Jasełkowa Radość". Odbył się on w dniu 02 lutego 2010 roku w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Patronat nad przeglądem objął Prezydent Miasta Tarnobrzeg - Jan Dziubiński.

Więcej opisów i galeria zdjęć w rozwinięciu artykułu.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Więcej…

 

Zrealizowaliśmy badania naukowe dla KUL-u

Nasze stowarzyszenie zrealizowało ogólnopolskie badania społeczne w ramach realizacji projektu zatytułowanego Wsparcie Rodzin w Rozłące Migracyjnej.

Projekt finansowany był ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt zrealizowany został na  zlecenie Fundacji Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Patronat naukowy objął Instytut Socjologi i Instytut Nauk o Rodzinie KUL.

Nasze stowarzyszenie wygrało konkurs na realizację badań w trybie zapytania ofertowego.

Oto adres internetowy projektu: http://www.eurosieroty.com.pl/


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Więcej…

 

Realizujemy badania naukowe dla KUL w Lublinie

W grudniu 2009 roku rozpoczęliśmy realizację programu „Wsparcie dla rodzin migracyjnych”. Program ten oparty jest na badaniach prowadzonych na terenie województw: podlaskie, lubelskie, opolskie. Służyć ma zdiagnozowaniu problemów rodzin migracyjnych i sformułowaniu programu pomocy dla nich. Zadanie sfinansowane zostało przez Fundację Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.Jako wykonawca badań dokonaliśmy losowania próby gospodarstw domowych dla wspomnianych wyżej trzech województw. Założona próba wynosiła 1500 respondentów. Jednocześnie stworzyliśmy sieć ankieterów, którzy pod wylosowanymi adresami mieli przeprowadzić wywiady standaryzowane PAPI oraz wykonać badanie projekcyjne, rysunek rodziny z wybranymi dziećmi. Całość badań zakodowany miał być w pliku bazy danych programu SPSS. Badania podlegać miały ewaluacji i kontroli.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com