Zrealizowaliśmy badania naukowe dla KUL-u

Nasze stowarzyszenie zrealizowało ogólnopolskie badania społeczne w ramach realizacji projektu zatytułowanego Wsparcie Rodzin w Rozłące Migracyjnej.

Projekt finansowany był ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt zrealizowany został na  zlecenie Fundacji Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Patronat naukowy objął Instytut Socjologi i Instytut Nauk o Rodzinie KUL.

Nasze stowarzyszenie wygrało konkurs na realizację badań w trybie zapytania ofertowego.

Oto adres internetowy projektu: http://www.eurosieroty.com.pl/


Celem projektu było rozpoznanie zjawiska Eurosieroctwa oraz nakreślenie obszarów, w których rodziny migracyjne potrzebują wsparcia. Włączenie do projektu obszaru szkoleń oraz upowszechniania zdobytej wiedzy pozwoli na reprezentowanie i rzecznictwo interesów podopiecznych (eurosierot) przez organizacje stykające się z tym problemem (m.in. Caritas). Rezultatem będzie poprawa warunków życia dzieci (zarówno ekonomicznych, jak i społecznych) funkcjonujących w sytuacji rozłąki migracyjnej.

Czas trwania badań: 15 grudnia 2010 – 31 stycznia 2011 r.

Stowarzyszenie nasze realizowało badania  na  reprezentacyjnej próbie losowej gospodarstw domowych  na terenie trzech województw: podlaskiego, lubelskiego i opolskiego. Zrealizowano ponad 1500 wywiadów i wykonano kilkadziesiąt  rysunków rodziny.

Na podstawie naszych badań odbyły się seminaria i konferencje naukowe w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz powstały, jak na razie dwie publikacje naukowe, okładka jednej z nich znajduje się poniżej. Autorami publikacji o tytule Rodzina w sytuacji rozłąki migracyjnej były Dorota Gizicka, Julia Gorbaniuk i Małgorzata Szyszka pracownicy naukowi uniwersytetu.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com