Działalność naukowo-badawcza

Zrealizowaliśmy badania naukowe dla KUL-u

Nasze stowarzyszenie zrealizowało ogólnopolskie badania społeczne w ramach realizacji projektu zatytułowanego Wsparcie Rodzin w Rozłące Migracyjnej.

Projekt finansowany był ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt zrealizowany został na  zlecenie Fundacji Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Patronat naukowy objął Instytut Socjologi i Instytut Nauk o Rodzinie KUL.

Nasze stowarzyszenie wygrało konkurs na realizację badań w trybie zapytania ofertowego.

Oto adres internetowy projektu: http://www.eurosieroty.com.pl/


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Więcej…

 

Realizujemy badania naukowe dla KUL w Lublinie

W grudniu 2009 roku rozpoczęliśmy realizację programu „Wsparcie dla rodzin migracyjnych”. Program ten oparty jest na badaniach prowadzonych na terenie województw: podlaskie, lubelskie, opolskie. Służyć ma zdiagnozowaniu problemów rodzin migracyjnych i sformułowaniu programu pomocy dla nich. Zadanie sfinansowane zostało przez Fundację Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.Jako wykonawca badań dokonaliśmy losowania próby gospodarstw domowych dla wspomnianych wyżej trzech województw. Założona próba wynosiła 1500 respondentów. Jednocześnie stworzyliśmy sieć ankieterów, którzy pod wylosowanymi adresami mieli przeprowadzić wywiady standaryzowane PAPI oraz wykonać badanie projekcyjne, rysunek rodziny z wybranymi dziećmi. Całość badań zakodowany miał być w pliku bazy danych programu SPSS. Badania podlegać miały ewaluacji i kontroli.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com