Działalność w sferze dobroczynności

Zbiórka publiczna na powodzian

Podczas VIII Integracyjnego Pikniku "Bądźmy Razem" zorganizowaliśmy zbiórkę publiczną, której celem była pomoc osobom niepełnosprawnym, uczestnikom terapii w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Parafii MBNP w Tarnobrzegu, poszkodowanym w powodzi w 2010 roku.

Troje osób niepełnosprawnych ze wspomnianego warsztatu przeprowadziło kwestę na pl. B. Głowackiego, zbierając datki od spotkanych osób do trzech puszek kwestarskich. Zgodnie z zezwoleniem nr So.v.5022/15/10 z dnia 09.06.2010r., wydanym decyzją prezydenta miasta Tarnobrzeg, zebrano łącznie 303,38zł i przekazane zostały na ręce kierownika Warsztatu, Cezarego Jakubika.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Zbiórka publiczna na "Nowy Dom" dla WTZ z ul. Wiślnej

Podczas Pikniku prowadziliśmy zbiórkę publiczną. Odbyła się ona na pl. B.Głowackiego w dniu 28 maja 2009 roku. Celem zbiórki było wsparcie budowy nowej siedziby dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii MBNP w Tarnobrzegu. „Nowy dom” miałby powstać w okolicy Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu i byłby idealnym rozwiązaniem dla 60 podopiecznych warsztatu. Można nawet powiedzieć, że budowa nowej siedziby jest konieczna, aby terapia osób niepełnosprawnych mogła przynieść maksymalne rezultaty.

 

W zbiórce publicznej uczestniczyły osoby niepełnosprawne z warsztatu z ul. Wiślnej 11. Do trzech puszek kwestarskich zebrano łącznie 373,06zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy 06/100 zł.). Pieniądze zostały przekazane Warsztatowi na wspomniany cel.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Porady w naszym stowarzyszeniu

Stowarzyszenie prowadzi ciągłą, nieodpłatną akcję informacyjną dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Udzielamy porad telefonicznych oraz podczas osobistego kontaktu. Informacje dotyczą praw osób niepełnosprawnych, doboru urządzeń rehabilitacyjnych, przysługujących ulg i odliczeń, świadczeń należnych osobie niepełnosprawnej i jej rodzinie. Zapraszamy.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Zbieraliśmy pieniądze na windę dla Bartka

Udostępniliśmy konto w celu przeprowadzenia ZBIÓRKI PIENIĘDZY na dofinansowania zakupu i montażu windy dla Bartka Kilijańskiego. Zebrana kwota w całości została przekazana rodzicom Bartka.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Konto dla osób niepełnosprawnych udostępnione

Stowarzyszenie udostępniło konto dla osób niepełnosprawnych z Tarnobrzega i okolic w celu gromadzenia środków pieniężnych od darczyńców.

Cele działania: Pieniądze te mają wspomóc rodziny osób niepełnosprawnych w uczestnictwie w turnusach rehabilitacyjnych ich członków. Wspomagać rodziny osób niepełnosprawnych będące w potrzebie, gromadzących fundusze na zakup i instalacje wind osobowych dla swych członków, będących niepełnosprawnymi ruchowo.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z władzami stowarzyszenia.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Kartki świąteczne dla Urzędu Miasta na 2006 rok

Na zamówienie Urzędu Miasta Tarnobrzeg drugi rok z rzędu wykonujemu  kartki świąteczne – bożonarodzeniowe.Cel tego działania, to zbiórka funduszy na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. Wzory kart świątecznych wykonane zostały przez osoby niepełnosprawne z Tarnobrzega.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Pobyt na turnusie rehabilitacyjnym w Okunince

Stowarzyszenie zapewniło opiekę podczas turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych z Tarnobrzega i okolic. W przedsięwzięciu tym brało udział 13 członków Stowarzyszenia, którzy jako wolontariusze pełnili rolę opiekuna osoby niepełnosprawnej podczas Turnusu rehabilitacyjnego w Okunince, woj. Lubelskie.

 

fot.: Robert Chrząstek


Więcej zdjęć w rozwinięciu artykułu.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Więcej…

 

Kartki świąteczne dla UM w Tarnobrzegu

Wykonaliśmy kartki świąteczne – bożonarodzeniowe, na zamówienie Urzędu Miasta w Tarnobrzegu. Cel tego działania, to zbiórka funduszy na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. Wzory kart świątecznych wykonane zostały przez osoby niepełnosprawne z Tarnobrzega.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com