Krótka historia stowarzyszenia

 

 

Nasze stowarzyszenie zostało założone w dniu 10 stycznia 2005 roku, podczas zebrania założycielskiego, które odbyło się w Tarnobrzegu przy ul.Wiślnej 11.

 W zebraniu tym brali udział:

1. Robert Chrząstek

2. Halina Pałka–Dojka

3. Dariusz Dul

4. Cezary Jakubik

5. Adam Zioło

6. Katarzyna Kaczorowska

7. Monika Bołd–Wiatrowska

8. Katarzyna M. Midro

9. Wiesława Stefańska

10. Magdalena Gleń

11. Barbara Godzina

12. Agnieszka Gruszka

13. Wioletta Wojtkowiak – Chrząstek

14. Andrzej Sędyka

15. Paweł RębiszOrganizacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 17 lutego 2005 roku i formalnie od tej daty rozpoczęła działalność.Założone stowarzyszenie było inicjatywą pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy WZPS w Tarnobrzegu - z ulicy Wiślnej 11. Członkami stowarzyszenia stali się socjologowie, psychologowie, logopedzi, rehabilitanci i pedagodzy. Kadra stowarzyszenia jest zatem wysoko kwalifikowana do realizacji swoich celów statutowych.

Zrzeszone razem osoby wyznaczyły sobie cel działania na rzecz osób będących w potrzebie, a szczególnie na rzecz osób niepełnosprawnych. Terenem działania stowarzyszenia przyjęto obszar całej Polski.

Podczas spotkania założycielskiego wybrany został zarząd, na którego czele stanął Robert Chrząstek, przejmując w swoje ręce ster kierowania całą organizacją, jako prezes zarządu.

Stowarzyszenie postanowiło realizować szereg przedsięwzięć, wspierając swą działalnością środowisko osób niepełnosprawnych, szczególnie z Tarnobrzega i okolic. Działalność ta skupiałaby się na zagadnieniach szerokiej integracji społecznej, kultury, sportu, turystyki , rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych oraz osób pracujących na rzecz  wspomnianego środowiska.

 


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com